جنگ پدیده مهمی است که باید به‌گونه‌ای دقیق ,همه جانبه و واقع بینانه شناخته شود , نظریه‌پردازان معتقدنداین‌اتفاق درجهان کنونی از حساسیت به‌مراتب بیشتری نسبت به سایر اعصار برخوردار بوده است و بایستی فعالیتهای مربوط به این پدیده شوم مدام‌ بررسی گردد .تجربه و تاریخ نشان داده است که خوی قدرت طلبی انسانها همیشه باعث به‌وجود آمدن تنش و در نهایت جنگ میان آنها گردیده است بنابه دلایلی که در متن بیان خواهد شد ، جنگ های‌آتی‌بین‌کشورهای‌قدرتمند‌نخواهد‌بود, بلکه جنگ‌ها بیشتر میان دولت‌های قوی و کشورهای‌ضعیف ودر حال توسعه خواهد بود. سرمایه گذاری جهت تدوین رهنامه‌های‌کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت  دفاعی نیاز به برنامه ریزی مفصل و دقیق دارد زیرا ویژگیهایی مانندعدم تقارن ، کوتاه بودن زمان درگیری ، وسیع بودن منطقه نبرد ، سرعت در چرخش اطلاعات ، دقت وهوشمندی تسلیحات،دور ایستا وائتلافی بودن، برق آساو خطی بودن, ماهیت جنگهای آینده را بیشترتحت تاثیر قرارخواهد داد.


جنگ ها خسارات گزافی بر سرمایه های ملی, نیروهای انسانی ,امکانات اقتصادی و مالی وارد نموده واز طرفی آسیب های روحی و روانی شدیدی نیز برپیکره بشریت تحمیل می نمایند . بسیاری از بیماریهای‌لاعلاج وطولانی مدت ، معلولیت ها ، اضطراب ،نگرانی‌ها ودرد ورنج های بشریت همه از بقایا وآثار تخریبی جنگ می باشند برای مثال آثارو بقایای جنگ جهانی دوم 45000000کشته و بیش از ده‌ها میلیون نفرزخمی ومعلول بوده است و این ها سوای مشکلات روحی روانی و اقتصادی است که بر پیکره بشریت تحمیل گردیده است .مناطق آلوده به مین و مواد انفجاری بعد از گذشت سال‌ها هنوز صدمات جبران ناپذیری به مردم و بازماندگان جنگ تحمیل می نماید .در حالی که برای علاج این آثار تخریبی بجا مانده سرمایه های فراوانی هزینه ‌گردیده است آیا برای علل و عوامل بروز جنگها وتوقف آنها و جلوگیری از وقوع آنها اقداماتی صورت گرفته است ؟

هایدی والوین تافلر در کتابی بنام به سوی تمدن جدید یا سیاست موج سوم خاطر نشان ساخته است که میان تمدن موج سوم ( اطلاعات وارتباطات ) ,موج دوم (انقلاب صنعتی ) و موج اول (انقلاب کشاورزی)از نظر زمان تفاوت فاحشی با یکدیگر داشته‌اند. زیرا موج اول هزاران سال وموج دوم سه قرن طول کشیده است در حالی که موج سوم در چند دهه به بلوغ خود رسید است که نمونه آن عملیات طوفان صحرا (جنگ آمریکا علیه عراق ) برای خارج کردن عراق از کویت می‌باشد . در این جنگ موج سوم با رهبری امریکا بر علیه امکانات موج دوم ارتش عراق درگیر و سیستم های آن را از کار انداخت،امروزه نسل جدید، سلاح های غیر مرگباری شناخته شده اند که کارشناسان این تسلیحات معتقدند که هدف از جنگ کشتن مردم نیست بلکه هدف دستیابی به یک پیروزی سیاسی است و دولتمردان برای دستیابی به این منظور فشار بر کشور‌های ضعیف و در حال توسعه و توسعه یافته را با بکارگیری رهنامه نظامی وراهبرد تاکتیکی با شیوه عدم تقارن ،کوتاه بودن زمان درگیری , وسیع بودن منطقه نبرد,شروع نبرد از درون به بیرون , سرعت در چرخش اطلاعات , دقت و هوشمندی تسلیحات و دور ایستا و ائتلافی و برق آسا افزایش می‌دهند .نسل جدید تسلیحات نظامی که با عنوان سلاحهای غیر مرگبار شناخته شده اند با استقبال راهبردهای نظامی بخصوص در ایلات متحده روبرو شده اندو کارشناسان این گونه تسلیحات معتقدند که هدف از جنگ کشتن مردم نیست بلکه دستیابی به پیروزی سیاسی است.یک جانبه گرایی در فناوری اطلاعات و عدم تقارن در زمینه موازنه توان و قدرت نظامی در میادین نبرد ,برخی کشور های ضعیف را بر آن داشته تا با شیوه های مختلف به عنوان نمونه ( جنگ سایبرنتیک )در پی ضربه زدن به نقاط ضعیف دشمن قوی تر از خود با استفاده از جنگ بر‌آیند.

سناریو آمریکا علیه نظام ج.ا.ا ؛

1-3- درمورد وقوع جنگ‌ سناریوهای ‌مختلفی مطرح است «درکتاب جنگ‌آینده‌آمریکا »‌‌‌ واین برگروشوایتزر در سال 1996 به طرح سناریو هایی پرداخته است ودر یک سناریو  ج .ا. ا  دانشمندان روسی را شکار و با وعده حقوق های کلان آنها را به زراد خانه های هسته ای خود کشانده و به تعداد چهار کلاهک هسته ای دست یافته است که موشک های با برد 3500 کیلو متر آن را حمل می کنند.

2-3- در ماهنامه جینز دیفنس (سپتامپر 1997) نیز یک سناریوی دیگر مطرح شده است که به سناریوی 2015 موسوم است ویلیام کوهن وزیر دفاع آمریکا در 16 ماه می 1997 (26/2/76) سناریوی جنگ فرضی آمریکا با ایران را درسال 2015 تشریح نموده است موارد برجسته ی نظرات واظهارات وی بشرح زیر استخراج گردیده است.

1-2-3- ایران برای آمریکا مشکل ساز ومشکلی بلند مدت خواهد بود.

2-2-3- در سال 2015 اوضاع سیاسی خلیج فارس آرام نیست ایران پس از چند سال حکومت میانه‌رو‌ها ، دوباره توسط محافظه کاران اداره می شود .

3-2-3- دو متحد اصلی نیرو های ائتلاف در جنگ 91-90 خلیج فارس ( عربستان سعودی ترکیه ) دیگر تحت امر امریکا نخواهند بود زیرا عربستان تحت فشار رهبران مذهبی و ترکیه تحت فشار مسائل سیاسی قرار دارد .

4-2-3- اردن نیز از دادن اجازه به نیرو های آمریکایی ومتحدین برای استفاده از خاک آن کشور خودداری می کند.

5-2-3- ستاد فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا هنوز در بحرین است

6-2-3- تنها پایگاه های موجود برای نیروهای آمریکایی بحرین قطر وامارات متحده عربی می باشد به گونه‌ای که نیروی هوایی آمریکا مانند سدی طرفدار غرب در مقابل ایران در این منطقه باقی می‌ماند.

7-2-3- تعدا دی موشک بهبود یافته ی اسکاد-بی مجهز به کلاهک های شیمیایی ،در تونل های عمیق زیر زمینی بین بندر عباس و بوشهر مستقرند و آماده شلیک به سوی اسرائیل می باشند.

8-2-3- تنگه هرمز با استفاده از500 مین دریایی به روی کشتی های غربی بسته شده است .

9-2-3- بندر کلیدی بندر عباس با آتشبار های ضد هوایی سام 5 وموشک های هاوک با برد 33 کیلو متر و موشک های ضد کشتی با برد 106 کیلومتر احاطه شده است.

10-2-3- در سال 2015 آمریکا قادر به پوشش 24 ساعته جهان با استفاده از 250 ماهواره است و منطقه ی خلیج فارس را کاملاً تحت پوشش قرار می‌دهد.

11-2-3- ماهواره ها قبل از آغاز بحران فعالیت موشکهای بالستیک ومحل تولید جنگ افزارهای هسته ای ، میکروبی وشیمیایی ایران را جستجو می کنند.

12-2-3- سیستم های تصویربردار ، جزئیات تحرکات سربازان وتجهیزات زرهی ایران راعکس برداری می نماید.

13-2-3- برای جلوگیری از خطر اسارت در مرحله اول از هواپیماهای بدون سرنشین ونیز هواپیماهای نامرئی استفاده می‌گردد و برای مراقبت هوایی ودر کنترل‌گرفتن‌جابجایی مهمات عوامل شیمیایی و میکروبی ازحسگر های کوچکی که در منطقه هدف پرتاب می‌گردند استفاده می گردد.

14-2-3- شواهدی وجود دارد که ایران با کمک دانشمندان پناهنده روسی توان از کار انداختن ماهواره ودیگر سیستم های مخابراتی را در آن موقع دارد.

15-2-3- یک پرنده بدون سرنشین در ارتفاع ... متری با پنهان ماندن از رادار ، در بالای پایتخت ایران به گشت زنی پرداخته ودر سیگنال مرکز تلویزیون نفوذ می کند  سخنرانی رهبران ایران را بطور همزمان تغییر می‌د هد .

16-2-3-در نخستین شب عملیات هواپیماهای بدون سر نشین برای انهدام هدف های کلیدی دشمن و حمله به فرود گاه ها وسایت های موشکی ضد هوایی فرستاده می شوند .

17-2-3- هواپیمای جنگنده اف -22 قادر خواهند بود علیه سیستم های پدافند هوایی دوربرد S-300 وارد عمل شوند.انها با بمب های کوچک با هوش وبا قابلیت نفوذ در چند متری بتون علیه سنگر ها واستحکامات اقدام خواهند نمود .

18-2-3- ایرانیان با در اختیار داشتن قابلیت های آشکارسازی پیشرفته ، قادر به کشف هواپیماهای نفوذی نیرو ها خواهند بود واز انجام ماموریت های نیرو های ویژه جلوگیری می‌کنند.

19-2-3- تکنسین های اطلاعات‌ازشبکه‌اینترنت‌برای انتقال ویروس های هدایت شده به زیر ساخت اطلاعات ملی ایران بهره خواهند برد .

20-2-3- میکرو ربات هایی به اندازه ناخن شصت دست توسط وسائل پرنده بسیار کوچک وتوپ های دریایی رها می شوند این انگل به داخل تجهیزات الکترونیکی خزیده وبا تخلیه توان ژنراتور،توان‌خود راحفظ نموده‌ و آنها را از کار می‌اندازند و زمانی که انرژی سیستم الکترونیکی به اتمام رسید ، این جانوران الکترونیکی میکروسکپی ، شارژ شده و در جستجوی قربانی دیگری خواهند آمد منتهی باید آنها را دور از تجهیزات نیروهای امریکایی به کار برد و در موقع هجوم به قلمرودشمن ، سیستم های میکرو رباتها را از راه دور منهدم نمود .

3-3- سناریوی دیگر حمله نظامی آمریکا به خاک ایران از طریق خاک گرجستان و آذربایجان برنامه ریزی شده است .مجله ماریان چاپ فرانسه فروش 100 فروند هواپیمای جنگنده اف -16 به اسرائیل جهت حمله تل آویو به پایگاهای هسته‌ای ایران است همچنین موشک های قاره پیما ودور برد به‌همراه آنها تحویل داده خواهد شد . مایکل لیدیس از اعضای موثر مرکز" آمریکن اینتر پرایز"خواستار ضربه فوری به ایران قبل از دستیابی ایران به سلاح هسته ای است به گونه ای که همانند کره شمالی برای آمریکا دردسرساز نشود از این رو می‌توان لابلای این اظهار نظر ها به نوعی تفکر حمله به ایران در میان مقام ها ونهاد های آمریکایی پی برد .به هر حال حمله آمریکا به ایران می‌تواند به 3 شکل عملی شود .

1 اول یک یا چند ضربه به مراکز حساس یا نقاط راهبردی

2 اشغال مناطق نفتی

3 حمله سراسری برای تغییر حاکمیت

اقدام اول می‌تواند همان رهنامه جنگ پیشگیرانه ( ضربات پیش دستانه ) باشد ، این اقدام ممکن است برای ضربه به حیثیت دولت ونابودی برخی پایگاههایی باشد که به زعم آنها برای آمریکا خطر ناک است .

اقدام دوم از توجیه کمتری نزد مقامات کاخ سفید برخوردار است اما در عین حال برای ضربه به دولت ایران ممکن است مد نظر باشد .

اقدام سوم باید توجیهات و دلایل زیاد ودقیقی برای شروع حمله همه جانبه داشته باشد ودر عین حال برای تسکین مشکلات داخلی امریکا لازم باشد این کشور برای این اقدام باید حمایت افکار عمومی خود و جامعه بین‌الملل را  بدست آورد هالستی ، استاد کانادایی سیاست بین المللی و نویسنده کتاب «مبانی تحلیل سیاست بین الملل » اثر خود را با این جمله آغاز می کند آمریکا باید در مدتی کوتاه افکار عمومی را برعلیه ایران تحریک  نماید .

راهبرد ملی آمریکا در سال 2008:

مطالب مشروحه ذیل در راهبرد ملی آمریکا در سال 2008 توسط رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا تبیین شده است :

1 شناسایی اهداف:

 شش سال پیش وقتی آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد همه نگاه ها به سوی ایران متمرکز شد زیرا اشغال این کشور به نوعی محاصره ایران و آغاز راهی جهت حمله به آن تعبیر شد رئیس جمهوری سابق آمریکا دردوران ریاست جمهوری خود, ایران رادر راس محور شرارت قرار داد وایران همیشه زیر سایه تهدید های نظامی بوده است .آقای محسن رضایی فرمانده سابق سپاه هم در جریان مناظره های انتخابات ریاست جمهوری صراحتاً به قصد جدی آمریکا برای حمله نظامی به ایران و اقدامات بازدارنده ای که از سوی ج.ا.ا تدارک دیده شد اشاره کرد .اما اکنون در تلفظ, شیوه سیاست عوض شده ولی در باطن همان کینه قبلی آتش زیر خاکستر است و نباید از آن غافل شد و همگان می‌دانند راهبرد های بلند مدت آن کشور ربطی به تغییر ریاست جمهوری ندارد. امروزه  سیاست جدید آمریکا تحت عنوان راهبرد دفاع ملی در جهان مطرح است ودرزمان روی کارآمدن اوباما در سال 2008 در وزارت دفاع این کشور تدوین شده است ورابرت گیتس یکی از چهره های تدوین کننده این راهبرد در دوره بوش بر آن حاشیه نگاشته و به تشریح « راهبرد دفاع ملی » آمریکا پرداخته است .براساس خلاصه‌ای از این راهبرد که در اینجا بیان می‌گردد آمریکا دیگر در پی سرگونی دولتهای قدرتمند بر نخواهد آمد وتهدیدات اصلی علیه خود رااز سوی دولتهای ضعیف ودر حال توسعه می‌داند وزیر دفاع آمریکا در سال 2008 سندی را با عنوان «راهبرد دفاع ملی» منتشر کرد دراین راهبرد تاکید شده است که محیط امنیت و تهدیدهای ایلات متحده تغییریافته‌اند و باید با دگرگونی در ساختار ها واستفاده بهینه از ظرفیت ها ، بین توانمندی ها وچالش ها وتهدیدها توازن وتناسب برقرار گردد. پنتاگون باید کاری پیش از نوسازی نیروهای متعارف خود انجام داده و بر منازعات نامتعارف امروز و آینده متمرکز گردد.

2-راهبرد جدید:

رابرت گیتس در تشریح راهبرد جدید آمریکا می گوید «به دست آوردن آمادگی برای منازعه های راهبردی ومتعارف آتی نباید مارا آن چنان بخود مشغول کند که از فراهم کردن همه امکانات وتوانایی ها ضروری برای جنگیدن وپیروز شدن در منازعاتی که امروزه آمریکا درگیر آن است غافل شویم و معتقداست نیروهای نظامی به ایفای نقش بر علیه تروریستها وسایر افراط گرایان ادامه خواهند داد اما در دراز مدت درگیر نمودن نیروهای نظامی, منطقی به نظر نمی رسد بایستی باتوسعه اقتصادی وصبر وحوصله وشکیبایی در دراز مدت جنبش‌های افراط گرایان وایدئولوژی آنان را بی اعتبار ساخت و با اتخاذ مسیر پیشگیری وارتقاء ظرفیت حکومتهای هم پیمان وتقویت نیروهای امنیتی آنها به اندازه جنگ مستقیم آمریکا با دشمنانش اهمیت دارد.شبکه های تروریستی قادرند جایگاه مطمئنی رادر داخل مرزهای کشورهای ضعیف پیداکنند ودر پی نظمی اجتماعی قدرت بگیرند این امر بیش ازکشور های مهاجم ازسوی کشورهای ضعیف صورت می گیرد. آمریکا نباید از کشور های سرکش وگروه های تروریستی وایران که درصدر باشگاه هسته ای است غافل شود رابرت گیتس می‌گوید ؛ کشورها دیگر تمایل ندارند با آمریکا مبارزه رودررو ,تانک با تانک , کشتی با کشتی و یا بمب افکن با بمب افکن داشته باشند اما در حال ایجاد وگسترش ابزار های مختل کننده هستند که تاثیرات قدرت آمریکا را کاهش دهد ،

3-رهیافت متوازن:

وزیر دفاع می‌گوید گروه‌های شورشی کشورهای در حال توسعه‌در حال دستیابی به فناوری های بیشتر وسلاحهای مهلک وپیچیده هستند همانگونه که حزب الله در سال 2006 نشان داد می توان ضربات موثری بر دشمنان وارد کند تصور می کنند می توان به جای تعقیب خانه به خانه ، تپه به تپه ومحاصره خونین دشمنان ، دشمن راباتضعیف روحیه ،ترساندن وبه وحشت انداختن وادار به تسلیم کرد. وزیر دفاع معتقد است آمریکا باید رهیافتی متوازن برای آینده در پیش گیرد.

 

 

4 راهبرد ورهنامه نظامی آمریکا در جنگ های مدرن:

1-4- رهنامه نظامی آمریکا بر اساس قابلیت‌ها واهداف کلان نظامی آن کشور و بر اساس عملیات هوا-زمین (Air-Land Battle) تبیین گردیده است و طی آن عملیات هوایی وموشکی سرنوشت جنگ را مشخص می نماید واین رهنامه امکان اجرای عملیات بدون تماس را فراهم می آورد . قبل از جنگ سرد آمریکایی ها خود را ساکنین سرزمینی می‌دانستند که به لحاظ ویژگی خاص ژئوپلیتیکی از گزند هرگونه حمله تروریستی در امان می باشد اما حملات 11 سپتامبر موجب گردید سردمداران آمریکا به ناکارآمدی سیستم دفاعی موشکی خود پی ببرند وبه واسطه آن راهبرد جدیدی تدوین وارائه شد که همان راهبرد حمله پیشگیرانه مطرح گردید به گونه‌ای که مانع نفوذ تروریستها به منطقه امن آمریکا می‌گردید وبا شناخت تهدیدات خود در سراسر جهان اقدام به مقابله با آنها می نمایند.

2-4- راهبرد عملیاتی آمریکا :

 عملیات هایی که در چند سال اخیر توسط ارتش آمریکا اجرا شده ویا در رزمایش های عمده از جمله رزمایش چالش هزاره که در سال 2002 بصورت سراسری در آمریکا اجرا شد به عنوان مبناء وراهبرد عملیات نظامی ارتش آمریکا تعیین گردید.

1-2-4-عملیات سریع و قاطع:

آمریکا با تکیه بر تکنولوژی و فناوری برتر وبهره گیری از تجهیزات پیشرفته وارتش خود به منظور کاهش تلفات وجلوگیری از مشکلات داخلی که ممکن است با طولانی شدن جنگ پیش آید در طرح‌ریزیهای نظامی ارتش عملیات سریع وقاطع را مبنا قرار داده است.

2-2-4- اجتناب از جنگ نزدیک :

راهبرد نظامی آمریکا برمبنای عملیات هوا-زمین وعملیات بدون تماس برای نیروهای مانوری است .نیروهای مهاجم آمریکایی با بهره گیری از فناوری پیشرفته توانایی کسب برتری مطلق هوایی دردرگیری با ارتش های جهان سوم دارند و باتحرک صددرصد نیروهای مانوری ، قادر به اجرای عملیات بدون تماس می‌باشند, عملیاتی که طی آن بدون تماس ودرگیری رودررو  با ارتش مقابل آنها را شکست می‌دهند. آمریکا به علت در اختیار داشتن تکنولوژی برتر برای کاهش تلفات وجلوگیری از مشکلات داخلی به انجام جنگ کوتاه مدت تن می‌دهد واز طولانی شدن جنگ گریزان است .

3-2-4- بررسی‌کلیه عوامل برتر ساز سیاسی قبل از جنگ, حین جنگ وپس از آن از جمله کارهایی هستند که همواره طراحان استراتژیک آمریکا برای شروع یک جنگ مد نظر قرار می‌دهند وتا از پیروزی قطعی بر دشمن در تمامی ابعاد آن اطمینان حاصل نکنند اقدام به شروع جنگ نخواهند کرد . امروزه ارتش آمریکا بر این باور است که جنگیدن در سرزمین دشمن با تکیه بر اطلاعات رزمی شامل جو-زمین ودشمن که در گذشته به عنوان اطلاعات لازم برای نبرد محسوب می‌گردید عملی نیست بلکه نیازمند اطلاعات جامع ودقیقی از دشمن وسرزمین نبرد از جمله وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ونظامی و ... است وکسب این اطلاعات از طریق سازمانهای اطلاعاتی نظامی میسرنیست بلکه کسب آنها مستلزم فعالیت سرویسهای اطلاعاتی غیر نظامی نیز می باشد.

 

 

4-2-4- عملیات مبتنی بر تاثیر ( نه انهدام ):

در عملیات آفندی در گذشته انهدام نیروهای دشمن به عنوان هدف عمده از آفند بود در صورتیکه امروزه هدف عمده از آفند اشغال سرزمین دشمن نیروها وتاسیساتی است که می توانند در عملیات پدافندی موثر واقع شوند . آمریکائی ها در راهبرد عملیاتی خود بر پنج اصل عملیات1- غیر خطی(Operation Linear NON –)2-ابتکار عمل واقدام پیش دستانه (Initiative)3- عملیات در عمق (Depth)4- چالاکی وتحرک (Agility) و 5- همزمان سازی توان رزمی ( Synchronization )  تکیه کرده اند .

5 سلاح های غیر مرگبار :

این سلاح‌ها به 7دسته تجهیزاتی وضد نفر تقسیم می‌گردندو  عبارتند از:

الف منتشر کننده های مادون صوت که موجب القای تحرکات غیر ارادی و بروز تهوع می شود.

ب چراغ های گردان که با تناوبهای چشمک موجب سر گیجه در انسان می‌شوند.

پ پرتوهای لیزری شیمیایی تکانه ای که اثر گلوله ای غیر مرگبار دارند.

ت داروهای آرامش بخش یا القاکننده خواب که به صورت افشانه ای از هواپیما پخش می شوند

ث فیبر های کربن که موجب اتصال کوتاه تجهیزات الکترونیکی حیاتی می گردند.

ج- پارازیت اندازی ماکروویو که باعث فلج شدن ارتباطات می شود .

ح- جنگ افزارهای خوش خیم وغیر مرگبار به دلیل آثار وصدمات روانی دراز مدتی که برجای می گذارد بسیار بهتر از از سلاحهای کشنده می باشند.

 کریتون کولن ومارتین شو نویسندگان کتاب جامعه شناسی جنگ وصلح می گویند آیا جهانی عاری از جنگ امکان پذیر است ؟در نظر آنها توسعه سلاحهای نابود کننده بشریت نتیجه صنعتی شدن جنگ است. اگر چه آزمایش وتولید سلاح های هسته ای غیر قانونی شناخته شده اما متاسفانه دانش و فناوری ساخت این سلاح‌ها را نمی توان از میان برد ودر عین حال تحلیل گران نظامی در جنگ های آینده, به فکر جنگ بدون خونریزی هستند.

نفرت آمریکا از خطر پذیری:

آمریکا از خطر پذیری نفرت دارد چون گروه های تروریستی در بین مردم واذعان عمومی جامعه ادغام گردیده است و شناسایی آنها برای نیرو های امنیتی و اطلاعاتی بسیار سخت وبار مالی و نگرانی سنگینی را بر نیروهای آمریکایی تحمیل می نماید واز طرفی منافع ملی و پرستیز آمریکا را در بین مردم آمریکا وجهان زیر سئوال می‌برد به همین دلیل بطور مداوم نیروهای دفاعی و امنیتی وسیاسی آمریکا احزاب و گرو های تروریستی را عامل خطر ساز منافع ملی آمریکا در منطقه می دانند و به زعم خودشان بایستی جهان رااز وجود تروریست ونا امنی نجات داده و ثبات و امنیت را در جهان به ویژه در خاورمیانه فراهم نمایند تا منافع آمریکا در جهان تامین گردد در این رابطه است که آمریکا تعدادی از کشورها به ویژه ایران را پرورش دهنده و حمایت کننده مالی و تجهیز کننده تروریست‌ها به تجهیزات تروریستی متهم نموده و ایران را محور شرارت عنوان می‌کند در حالیکه راهبرد دفاعی- ملی ایران جهانی عاری از تروریست وبرقراری صلح وامنیت در جهان به ویژه در منطقه است. استکبار جهانی و غرب فراموش کرده‌اند ریشه تروریست را خود شان در پاکستان و مرز افغانستان ایجاد کرده و پرورش داده‌اند به گونه‌ای که در حال حاضرپاکستان تنها کشوریست که گروه های جهادی فراوانی درخود جای داده است و زمینه توسعه و ایجاد گروههای تروریستی را در جهان و منطقه فراهم نموده‌است. امروز استکبار جهانی خود را حامی ایجاد امنیت و ثبات در جهان به ویژه خاور میانه می‌داند! آیا به واقع چنین است ؟

 

 چرا جنگ نامتقارن متداول است :

  سه دلیل عمده وجود دارد: 

الف- جنگ های دهه اخیر نشان داد هیچ کشوری توان رویارویی جنگ متعارف با آمریکا را ندارد برتری نظامی آمریکا امروز از تمام دوران گذشته بیشتر است .

ب غرب صرفاً طرحریزی می کند تا در آینده با جوامع  غیر غربی درگیر شود تمام نیروهای نظامی غربی سازماندهی مجدد گردیده تا به نیروهای واکنش سریع نبرد در جنگهای بدون درگیری نزدیک و انتقال نیرو به نقاط خیلی دوردست تبدیل شوند.

پ- روشی که در حال حاضر غرب در مقابل راهبرد های جنگ نا‌متقارن برای نبرد انتخاب کرده است آن را شدیدا آسیب پذیر ساخته است انتظار غرب پیروزی قطعی است ولی از دادن قربانی و تلفات در جنگ بیزار است .میکل مندلباوم می نویسد زمانی جنگ حربه قدرتمندان بود اما امروزه جنگ حربه ضعیف دستان شده است .جوامع غربی از جنگ به عنوان آخرین حربه استفاده می نمایند ولی ضعیفان از جنگ به عنوان اولین حربه استفاده می کنند زیرا آنها چیز چندانی برای از دست دادن ندارند . هدف غرب تبدیل جنگ به مدیریت بحران است و روش کار این است که از جنگ به روش انسانی جلوگیری کند وتا آنجا که ممکن است آن رابه یک جنگ خونین وغیر قابل پیش بینی تبدیل نماید.

 

 

بازدارندگی:

وقتی صحبت از بازدارندگی به میان می آید بخش زیادی از ادبیات آن از موضع هسته ای نشأت می‌گیرد . مفهوم بازدارندگی متقاعد نمودن دشمن به این است که توسل به یک راه کار مانند مداخله نظامی فایده ای ندارد .در سال 1991 میلادی صدام حسین رهبر وقت عراق به آوریل گیلسپی سفیر آمریکا در عراق گفت جامعه شما پسند نمی‌کند که در یک جنگ ده هزار نفر کشته شوند  مشابه همین حرف را میلوشویج در سال 1999 به وزیر خارجه آلمان ژوسکافیشر قبل از شروع جنگ گوزوو گفت که من نمی‌توانم کشته های زیادی را تحمل کنم در نهایت بازدارندگی هسته ای عقلانی نیست ویک بولف ولاف زنی است اما الزاماً به این معنی نیست که در آینده موفق نخواهد شد.

مختل سازی :

بهترین عمل زمانیکه بازدارندگی مفید واقع نمی‌شود ، مختل کردن عملیات دشمن به خصوص در مرحله انباشت نیروها‌ ست زیرا می‌تواند زمان دشمن را بگیرد ، در این رابطه یک راه کار حرکتهای تروریستی است که با هزینه کمتر وبا سهولت و موضعی وگاهاً به‌صورت فراگیر می‌تواند صورت بگیرد زیرا دشمن انتظار آن را ندارد ودر خصوص نیاز به برنامه ریزی وتربیت و پرورش نیرو ها عند الزوم ضرورت دارد . راه کار دیگر اجرای عملیات زیر زمینی ومخفی علیه پایگاه های هوایی وبنادر موجود در منطقه دشمن است زیرا می‌تواند سبب فرسایش واقعی و قابل توجه پرسنل دشمن و سبب از بین رفتن عزم نیروهای ائتلاف گردد. مقوله سایبرنتیک هدف وسوه انگیزی را برای دشمنان نیروهای ائتلاف فراهم می‌نماید زیرا دولتی مانندآمریکا از شکست تکنولوژی مدرن به اندازه‌ای نگران است که 139 میلیارد دلار را برای ویروس بنام هزاره( Y2K) صرف می کند ونگرانی بسیاری در مورد تروریسم سایبرنتیک دارد.

 

شکست :

یکی از ویژگی های بارز خاورمیانه ویکی از مشکلات بزرگ غرب این است که رژیم های سیاسی از شکست به آسانی جان سالم به در می برند برای مثال جمال عبدالناصر با وجود خفت وتحقیر از دست دادن صحرای سینا در سال 1973 که هیچ پیروزی نظامی در پی نداشت بر سر قدرت باقی ماند, صدام حسین از دو جنگ کمر شکن جان سالم به در برد درحالیکه هردو جنگ در مجموع به شکست وی منتهی شد و قزافی از حمله هوایی شدید آمریکا در سال 1986 جان سالم به در برد. یکی از عوامل جلوگیری ازجنگ در خاورمیانه  اجتناب از درگیر نمودن اسرائیل در جنگ است زیرا غرب خود را موظف به تامین حلقه امنیتی اسرائیل می‌داند و برای تحقق آن از هر گونه اقدام بحران وتنش در منطقه جلوگیری می نماید .هدف جنگ نا متقارن شکست دادن قدرت برتر نیست بلکه مطمئن نمودن قدرت برتر مبتنی بر مشروط بودن پیروزی آن است کشور های غیر غربی دوست دارند جنگ را طولانی کنند تا دشمن نا امید یا تسلیم شود. سن تزو یک ژنرال        چینی به این شیوه معتقد است ودر چین هنوز از این شیوه استفاده می شود .اما غرب به سرمایه گذاری روی تکنولوژی متکی است و با این شیوه تمایل دارد اراده خود را به دشمن تحمیل نماید ولی سایر کشور ها به تکنولوژی اهمیت کمتری می‌دهند و از تکنولوژی برای دستیابی به اهداف غیر مستقیم بیش از اهداف مستقیم استفاده می نمایند.

فشار ابزاری:

اتفاقات چند سال اخیر در منطقه مبین آن است که شرایط جهانی و سیاست امنیت بین المللی به سمت وسویی سوق داده می‌شود که دولت مردان با بسیج همفکران‌وهم‌پیمانان خود قدرت نظامی را ابزاری سیاسی جهت تحمیل اراده به کشور های ضعیف و در حال توسعه وتوسعه یافته برای تامین منافع خود در منطقه می‌دانند ودر استفاده از زور و فشار  نظامی متوسل به بکارگیری تجهیزات مدرن آزمایش شده و  نشده می شوند

نتیجه گیری :

1-عدم  تقارن ، کوتاه بودن زمان درگیری ، وسعت منطقه نبرد ، سرعت در چرخش اطلاعات ، توجه به افکار عمومی ، سرعت ، دقت و هوشمندی تسلیحات ، استفاده وسیع از جنگ رسانه ای وابزار های اطلاع رسانی جهت تغییر اندیشه ها قبل از شروع مخاصمه ،دور ایستایی وائتلافی بودن ،برق آسا وغیر خطی بودن  ودرگیرصحنه نبرد هوایی ، دریایی ، وزمینی بودن همزمان از جمله ویژگی جنگ مدرن آینده است این ویژگی ها موجب تغییر ماهیت نبرد ها شده و بیش از پیش در آینده موجب تغییرات بیشترخواهدشد. گستردگی جنگ رسانه‌ای و مخاصمات روز افزون وابستگی جنگ های آینده را به سامانه پیشرفته  هدایت وکنترل فرماندهی (C4IR)را مضاعف نموده وعدم توانمندی برخی کشور ها در این رقابت سنگین آنها رابه فکر چاره‌ای دیگر انداخته تا از طریق نفوذ به شبکه های الکترونیکی وارتباطی‌کشورهای دارای این تکنولوژی, توام با اجرای عملیات جنگهای نا‌منظم ,کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته را در به کارگیری فن آوری پیچیده نظامی وغیر نظامی دچار مشکل نمایند.

2-راهبرد ملی آمریکا تا حدودی برای ما شناخته شده است ولی اعتماد و تکیه نمودن بر این مسئله  کافی نیست و رصد فعالیت دشمنان در هر زمانی ضرورت دارد. دشمنی داعیان دهکده جهانی با جهان اسلام به ویژه ایران همیشه برای ما متصور بوده است و لازم است ج.ا.ا با تبیین رهنامه وراهبرد دفاعی‌خود با تأ سی از آرمان‌های معنوی‌الهی ورهنمودهای مقام معظم رهبری وفرماندهی کل قوا مدظله عالی با دگرگونی در ساختار ها واستفاده بهینه از ظرفیت هاوتوانمندی ها وچالش ها وتهدیدها برای متوازن سازی وشناسایی نقاط آسیب پذیر دشمنان با شتاب بیشتر دنبال گردد و ضرورت دارد قبل از نوسازی نیروها وتوانمندی های متعارف بر منازعات نا متعارف ( نیازمندیهای آینده ) تدبیری اندیشیده شود تا در برابر تهدیدهای آینده توازن مقابله تامین گردد ودر غیر این صورت رفع تهدیدها پر هزینه و گزاف خواهد بود .

* علاوه بر مراتب فوق برای تامین اهداف جنگ نامتقارن((تکنیک مقابله وجلو گیری از شکست ))راه کارهای ذیل توصیه می گردد :

   - مردم درعرصه های مقاومت حضوریابند،جنگ مردمی شودوفضای جامعه استشهادی گردد(اجتماعی کردن جنگ )

- اجرای جنگ های سایبرنتیک عملیات نا متقارن ..

-        گسترش صحنه های جنگ به مناطق همجوار

-        ایجاد اجماع منطقه ای ودینی برای مقابله با دشمن مشترک ( دشمن ائتلافی )

-        دفاع متحرک

-        ضربات نا گهانی و غافل کننده قبل از شروع مخاصمات.

-        هماهنگی فرماندهی شبکه ای و منطقه ای

-        برنامه ریزی و طرح ریزی پدافندغیرعامل  ( در مراحل ،قبل -حین  وبعد از بحران) جهت مهار بحران وکاهش خسارات وحفظ سرمایه ملی کشور

-        ایجاد زمینه فرهنگ دشمن ستیزی و افزایش اعتقادات و باور های درونی در آحاد افکار عمومی

-        نبرد های نا منظم

-        درگیری مستقیم نیروهای نظامی

-        نیازبه سرمایه گذاری در برنامه ها و طرح‌ها و نیرو‌هایی که تداوم این برتری را تضمین نمایند و بتوانند اثرات تخریبی تهدیدات آینده را کاهش و ثبات وامنیت و اقتدار را در منطقه فراهم واندیشه وتفکر تهدید را علیه ج.ا.ا از چهره بین المللی بزداید.

-        لازم  به توضیح است تشریح همه راهکارهای مطروحه از حوصله خواننده عزیز خارج است لذا بطور اجمالی به بند 1 تحت عنوان اجتماعی کردن جنگ اشاره می کنم. بکارگیری مطلوب این امر مستلزم  تدوین وتبیین قوانین ومقررات و دستورالعملهای نحوه همکاری و تعامل بین نیروهای سه گانه و وزارت دفاع با سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط می‌باشد. مردمی کردن جنگ با لحاظ نمودن فرماندهی شبکه‌ای ومنطقه ای باتفویض مسئولیت ها تا  پایین‌ترین رده نیرو های نظا‌می و انتظامی و سازمانهای ذیربط کشوری مستقر در شهرستانهایی که در تقسیمات کشوری دارای فرمانداری می‌باشد ابلاغ و تفهیم گردد در غیر اینصورت د رشرایط بحران  اجرای بند 1 مقدورنمی باشد/.